Ogłoszenie o Sprzedaży Składników Majątkowych

Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.  w Tychach

 

  1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) informuje o wystawieniu na sprzedaż, następujących składników majątkowych:

 

  1. Dystrybutor paliw ciekłych jednowężowy Petrotec EURO 1000 VI rok produkcji 2015
    w ilości 4 szt za cenę minimalną 17062,67 zł netto/szt

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

Dystrybutory paliw, które oferujemy przeznaczone są głównie dla wewnętrznych, zakładowych stacji paliw.
Zaletą tych dystrybutorów jest doskonała współpraca z automatem sterującym do wydawania paliw. A najważniejszą cechą jest możliwość ich legalizacji, co w połączeniu z Systemem PetroMaster umożliwia szczegółowe i poprawne rozliczania paliwa wydanego na potrzeby własnego taboru.

Wykonanie dystrybutorów ze stali nierdzewnej i aluminium oraz zastosowanie bardzo trwałych pomp rotacyjnych i filtrów paliwa wielokrotnego użytku sprawia, że żywotność i niezawodność urządzeń jest zdecydowanie wyższa od podobnych urządzeń oferowanych na rynku. Dystrybutory Petrotec znajdują także zastosowanie w stacjach kontenerowych oraz zbiornikach naziemnych służących do magazynowania paliw.

Dystrybutory te spełniają wszelkie wymagania w zakresie ochrony środowiska, posiadają niezbędne certyfikaty i dopuszczenia metrologiczne (MID – legalizacja producenta) oraz do pracy w strefie zagrożenia wybuchem. Wykonanie zgodne ze standardami obowiązującym w Unii Europejskiej.

Podstawowe parametry:
• jeden lub dwa gatunki paliwa,
• wydajność 40, 80, 120, a w wykonaniu super szybkim 160 lub 200 dm3/min.,
• dokładność odmierzacza ± 0,2 %.,
• możliwość współpracy z różnymi sterownikami i systemami zarządzania.


Wyposażenie standardowe:
• solidna obudowa ze stali nierdzewnej i aluminium,
• wyposażone w bardzo trwałe pompy rotacyjne, zębate,
• filtry paliwowe ze stali nierdzewnej wielokrotnego użytku,
• pełny układ preselekcji w liczydle (programowanie za kwotę i litry),
• aluminiowe pokrywy boczne malowane według życzeń klienta.
 

 

2.         Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Spółki
(przy ul. Towarowej 1, 43-100 Tychy) w godz. 9.00-13.00 , pod  nr telefonu 660 531 980
lub za pośrednictwem e-mail: mgrzesica@pkmtychy.pl
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Spółki: Małgorzata Grzesica-Kasperczyk

3.         Przedmiot sprzedaży można oglądać po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania pod nr telefonu 660 531 980

4.         Oferty pisemne, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta
(w przypadku składania oferty przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo) ze wskazaniem konkretnego składnika majątkowego i proponowaną ceną netto za każdy składnik majątkowy należy składać pisemnie w siedzibie Spółki, bądź na adres email: sekretariat@pkmtychy.pl

5.         Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania sprzedaży bez podania przyczyny.

 

 

Galeria