Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, iż w związku ze zmianą czasu w nocy z 26 na 27 października 2019 r. (z soboty na niedzielę) z godz. 3 na 2, nastąpią korekty rozkładów jazdy na linii nocnej 1, łączącej Tychy z Katowicami oraz na liniach lotniskowych: AP1, AP2, AP4, A4N.

Autobusy w nocy z soboty na niedzielę:

-  do godz. 2:00 czasu letniego oraz po godz. 3:00 czasu zimowego wszystkie kursy wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi rozkładami jazdy,
-  odjazdy według rozkładów jazdy pomiędzy godz. 2:00 a 3:00 zrealizowane zostaną według czasu zimowego – postój będzie na przystanku końcowym po zrealizowaniu ostatniego kursu, którego odjazd nastąpił wg czasu letniego.

W związku z tym w godzinach 02:01 – 02:59 czasu letniego będzie trwała przerwa w rozpoczynaniu kursów, ale wszystkie już rozpoczęte kursy będą kończone zgodnie z rozkładem jazdy. Odjazdy z przystanków początkowych z godzin 02:01 – 02:59 zostaną wykonane dopiero w godzinach czasu zimowego.