Historia firmy sięga roku 1959, kiedy to w Tychach, przy ulicy Sadowej 6, w ramach oddziału ZP-5, powstała zajezdnia autobusowa katowickiego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. W 1976 r., przy ul. Towarowej 1 w Tychach, powstała nowa zajezdnia autobusowa, w ramach Zakładu Komunikacyjnego nr 7. Siedziba Spółki do dziś mieści się pod tym adresem.
Do końca września 1991 r. firma działała w ramach WPK, natomiast od 1 października powstało, jako samodzielny podmiot prawny, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej. Z dniem 1 stycznia 1996 r. ww. przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę, której skrócona nazwa brzmi: PKM Spółka z o.o. w Tychach.

Kalendarium:

1959 r. – powstanie zajezdni autobusowej WPK w Tychach.
Stan inwentarzowy autobusów: 25 szt.

1976 r. – oddanie do użytku nowej zajezdni przy ul. Towarowej oraz powołanie ZK nr 7. 
Stan inwentarzowy autobusów: 215 szt.

1982 r. – wyjazd pierwszego trolejbusu marki ZIU typ 9B na ulice miasta Tychy.

1991 r. – powołanie Zarządzeniem ówczesnego Wojewody Katowickiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Tychach i Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, tworzących wcześniej wspólnie Zakład Nr 7.

1993 r. - komunalizacja PKM-u - Rada Miasta Tychy podejmuje uchwałę w sprawie przekształcenia firmy w spółkę prawa handlowego.
Stan inwentarzowy autobusów: 153 szt.

1996 r. – uzyskanie przez Spółkę pod nazwą: „Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.” z siedzibą w Tychach, wpisu do Rejestru Handlowego RHB 12740.
Stan inwentarzowy autobusów: 148 szt.

1997 r.: rozpoczęcie działań restrukturyzacyjnych, mających na celu dostosowanie PKM-u do konkurencji działającej na lokalnym rynku usług komunikacyjnych. Powołanie Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach, jako organizatora komunikacji zbiorowej w tym mieście.
Stan inwentarzowy autobusów: 125 szt.     

1998 r. - wyodrębnienie z PKM-u Tyskich Linii Trolejbusowych.
Stan inwentarzowy autobusów: 199 szt.

2000 r. – powstanie nowego podmiotu gospodarczego: Truck-Bus Service Sp. z o.o., zajmującego się serwisowaniem i naprawami eksploatowanych autobusów.  

2001 r.:

 1. uzyskanie przez PKM wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. uruchomienie z dniem 1 czerwca sprzedaży oleju napędowego benzyny bezołowiowej i gazu propan-butan na stacji paliw PKM-u;
 3. rozpoczęcie procesu modernizacji parku taborowego. Wysłużone autobusy są sukcesywnie wycofywane z eksploatacji oraz zastępowane nowymi pojazdami.
  Stan inwentarzowy autobusów: 113 szt.     

2005 r. - uzyskanie przez PKM certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami norm: ISO 9001 (zarządzanie jakością), ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) i PN-N 18001 (zarządzanie BHP), wydanego przez niemiecką jednostkę certyfikującą RWTŰV Polska Sp. z o.o. (obecne TÜV NORD Polska Sp. z o.o.).
Stan inwentarzowy autobusów: 92 szt.

2006 r. – zawarcie 3-letniej umowy na świadczenie usług komunikacji miejskiej, w wyniku wygranego przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez MZK Tychy.

2007 r. – rozpoczęcie eksploatacji 5 nowych autobusów SOLARIS URBINO 18, dostarczonych do PKM-u zgodnie z umową leasingu na dostawę 14 sztuk nowych autobusów niskopodłogowych, przegubowych.
Stan inwentarzowy autobusów: 86 szt.

2008 r. - rozpoczęcie eksploatacji:

 1. kolejnych 4 nowych autobusów SOLARIS URBINO 18;
 2. 4 nowych autobusów SOLARIS URBINO 12 spełniających normę emisji spalin EURO 4, dostarczonych do PKM-u zgodnie z umową leasingu.
  Stan inwentarzowy autobusów: 74 szt.

2009 r.:

 1. rozpoczęcie eksploatacji kolejnych 5 nowych, niskopodłogowych autobusów SOLARIS URBINO 18 oraz 1 nowego autobusu marki Scania CN270, spełniających normę emisji spalin EURO 4, dostarczonych do PKM-u zgodnie z umową leasingu;
 2. odnowienie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania: ISO 9001, ISO 14001 i PN-N 18001. Certyfikaty: polski i międzynarodowy wydane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (jednostka certyfikująca) oraz IQNet (międzynarodowa organizacja zrzeszająca jednostki certyfikujące z różnych krajów).
  Stan inwentarzowy autobusów: 74 szt.

2010 r.:

 1. rozpoczęcie eksploatacji kolejnych 2 nowych, niskopodłogowych autobusów SOLARIS URBINO 12, spełniających normę emisji spalin EEV (bardziej restrykcyjną niż norma EURO 5), które dostarczono do PKM-u zgodnie z umową leasingu (stan inwentarzowy autobusów  na 31.12.2010 r. to 73 sztuki);
 2. wybranie PKM-u przez Urząd Miasta w Tychach jako podmiotu współrealizującego projekt pod nazwą „Szybka Kolej Regionalna Tychy - Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice”, mający poprawić i unowocześnić transport osobowy pomiędzy Tychami a Katowicami, przy wykorzystaniu infrastruktury kolejowej. PKM odpowiada za budowę dworców kolejowych, które wg założeń mają być atrakcyjne architektonicznie, funkcjonalne w ramach stworzonych nowoczesnych węzłów przesiadkowych i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (Priorytet VII: Transport, Działanie 7.2: Transport publiczny). Wysokość dotacji to ok. 10 mln Euro, co stanowi 85% ponoszonych kosztów kwalifikowanych;
 3. 21.10.2010 r. uzyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pt.: „Termomodernizacja dwóch budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego, wraz z usunięciem, unieszkodliwieniem płyt azbestowych” w kwocie: 319 359 zł z przeznaczeniem na termomodernizację oraz 35 000 zł na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Dzięki uzyskaniu tego wsparcia PKM będzie mógł w 2011 r. rozpocząć inwestycję, która przyniesie znacznie korzyści w zakresie ochrony środowiska (oszczędność energii cieplnej) oraz poprawy stanu BHP (usunięcie rakotwórczego azbestu z budynku);
 4. podjęcie w dniu 22.12.2010 r. Uchwały przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PKM Sp. z o.o. w Tychach w sprawie połączenia firmy ze spółką działającą pod nazwą Truck-Bus Service Sp. z o.o., z siedzibą w Tychach. W konsekwencji Spółka włączyła do zakresu swej dotychczasowej działalności świadczenie takich usług jak, m.in.: naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz serwis samochodów dostawczych i ciężarowych, ciągników samochodowych; naczep, przyczep i autobusów.

2011 r.:

 1. sfinalizowanie z dniem 1 lutego 2011 r. przejęcia działalności firmy Truck-Bus Service Sp. z o.o. oraz rozpoczęcie świadczenia usług z zakresu obsługi i napraw pojazdów;
 2. rozpoczęcie eksploatacji:
 • 6, niskopodłogowych autobusów SOLARIS URBINO 18, spełniających normę emisji spalin EURO 5;
 • 16 niskopodłogowych autobusów marki SOLARIS URBINO 12 CNG, spełniających wymagania normy emisji spalin EEV (bardziej restrykcyjną niż norma EURO 5);
 • 2 niskopodłogowych autobusów marki SOLARIS URBINO 12LE CNG, spełniających wymagania normy emisji spalin EEV (bardziej restrykcyjną niż norma EURO 5);
 • 1 niskopodłogowego autobusu marki Man A21 CNG, spełniającego wymagania normy emisji spalin EEV (bardziej restrykcyjną niż norma EURO 5);
 • 1 autobusu marki VOLVO B10MA (BERKHOF), spełniającego wymagania normy emisji spalin EURO 2);
  ​Stan inwentarzowy autobusów: 85 szt.

2012 r.:

 1. rozpoczęcie eksploatacji 12 niskopodłogowych autobusów marki SOLARIS URBINO 12 CNG, spełniających wymagania normy emisji spalin EEV (bardziej restrykcyjną niż norma EURO 5) - stan inwentarzowy autobusów wg stanu na 01.06.2012 r.: 79 szt.;
 2. zamontowanie łącza Wi-Fi w niektórych autobusach, dzięki czemu pasażerowie uzyskali możliwość bezpłatnego łączenia się z Internetem podczas podróży liniami komunikacyjnymi obsługiwanymi przez te pojazdy. Do połączenia wystarczy telefon lub przenośny komputer dostosowany do współpracy z siecią bezprzewodową. Urządzenia Wi-Fi działają w tzw. trybie otwartym, zatem nie wymagają żadnych dodatkowych haseł.

2013 r.: 

 1. uruchomienie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej „Kiedy przyjedzie.pl?” przydatnego zarówno dla pasażera (który za pośrednictwem telefonu komórkowego ma dostęp do aktualnej informacji o tym, czy dany autobus już odjechał z konkretnego przystanku lub czy jest opóźniony), jak i dyspozytora (mogącego skuteczniej zarządzać flotą autobusów w zakresie ich ruchu na mapie linii komunikacyjnych; ponadto system dostarcza mu danych o aktualnej sytuacji na drodze, uwzględniając opóźnienia, awarie, objazdy);
 2. wycofanie z eksploatacji 3 przestarzałych technologicznie i awaryjnych autobusów.
  Stan inwentarzowy autobusów: 79 szt.

2014 r.: 

 1. leasing 6 autobusów marki MAZ;
 2. leasing 1 autobusu niskopojemnościowego;
 3. wykupienie 1 autobusu SCANIA, po zakończeniu jego leasingu;
 4. przedłużenie leasingu 5 autobusów Solaris Urbino 18 na okres 2 lat lub ich zakup poprzez wykup wierzytelności;
 5. przedłużenie leasingu 2 autobusów Solaris Urbino 12 na okres 2 lat  lub ich zakup poprzez wykup wierzytelności;
 6. remont budynku Stacji Obsługi Pojazdów (zamontowanie kurtyn powietrznych; ocieplenie budynku, wraz z wymianą okien; ocieplenie dachu; modernizacja centralnego ogrzewania); 
 7. budowa dojazdu do nieruchomości Spółki – części w pasie drogowym ulicy Towarowej.
  Stan inwentarzowy autobusów: 84 szt.

2015 r.: 

 1. wykupienie po zakończeniu leasingu 1 autobusu marki MAN i 2 autobusów marki Solaris;
 2. zakup 36 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych zasilanych CNG, w tym 30 autobusów solo marki MAN Lion’s City A21 CNG oraz 6 autobusów przegubowych marki MAN Lion’s City G A23 CNG – zakupionych w ramach projektu dofinansowanego w 85% ze środków unijnych
 3. zakup dzierżawionych obecnie 3 autobusów 15m marki MAZ;
 4. wycofanie z eksploatacji 5 przestarzałych technologicznie i awaryjnych autobusów.
  Stan inwentarzowy autobusów: 116 szt.