Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. jest firmą o ponad 50-letniej tradycji – początki jego działalności sięgają 1959 r., kiedy to w Tychach, przy ulicy Sadowej 6 powstała zajezdnia autobusowa katowickiego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, w ramach oddziału ZP-5, dysponująca 25 autobusami. Obecnie w skład struktury taboru PKM-u wchodzą nowoczesne, ekonomiczne, bezpieczne, ergonomiczne i przyjazne dla środowiska naturalnego autobusy (spełniające wymagania najbardziej restrykcyjnych norm emisji spalin EURO), dostosowane do potrzeb pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej, jak np. osoby niepełnosprawne, starsze oraz matki z dziećmi w wózkach.

Wskaźniki techniczno-eksploatacyjne taboru autobusowego PKM-u są jednymi z najlepszych wśród polskich przedsiębiorstw komunikacyjnych .

PKM od lat stara się umacniać swój wizerunek jako firmy, dla której ochrona środowiska naturalnego jest równie ważnym elementem strategii rozwoju jak jakość świadczonych usług komunikacyjnych oraz bezpieczeństwo pracowników i przewożonych pasażerów. Dowodami  na to są m.in.:

  1. utrzymywany w latach 2005-2019 r. certyfikat Zintegrowanego Sytemu Zarządzania (polski i międzynarodowy) PN-EN ISO 9001 (zarządzanie jakością), PN-EN ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) i PN-N 18001 (zarządzanie BHP);
  2. szereg podejmowanych inwestycji - głównie sukcesywna modernizacja taboru autobusowego.  

Warto podkreślić, że PKM jest podmiotem współrealizującym projekt pn.: „Szybka Kolej Regionalna Tychy - Dąbrowa Górnicza Etap I Tychy Miasto – Katowice”, współfinansowany w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, odpowiadającym za modernizację peronów kolejowych. Zaangażowanie się PKM-u w ten projekt potwierdza fakt, że dla Spółki zapewnienie mieszkańcom Tychów i okolicznych gmin szybkiego, sprawnego i komfortowego transportu publicznego jest ważniejsze niż ryzyko odpływu pasażerów na rzecz SKR, będącej niewątpliwie konkurencją względem tego przewoźnika na lokalnym rynku.