Polityka Firmy to zbiór celów priorytetowych, wyznaczonych do realizacji w zakresie doskonalenia: jakości świadczonych przez nas usług przewozowych, ochrony środowiska oraz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.  Zachęcamy do zapoznania się z aktualną Polityką PKM sp. z o.o. w Tychach. 

Galeria