Jak informuje MZK Tychy na wnioski pasażerów z dniem 17.12.2018 r. zostaną wprowadzone następujące zmiany w rozkładach jazdy linii regularnych w dni robocze:

na linii A przyspiesza się kurs z przystanku „Tychy Zajezdnia” w kierunku Dworca PKP z godziny 03:19 na 03:15;
na linii 157 przyspiesza się kurs z przystanku „Tychy Szpital Wojewódzki” w kierunku Mikołowa z godziny 08:58 na 08:53;
na linii 291 opóźnia się kurs z przystanku „Tychy Szpital Wojewódzki” w kierunku Dworca PKP z godziny 13:33 na 13:37.

Uwaga! Nowe rozkłady jazdy zostaną rozwieszone w dniach 13-14.12.2018 r. mimo, że autobusy i trolejbusy będą kursowały jeszcze wg. dotychczasowego rozkładu.

Prosimy o zwracanie uwagi na datę obowiązywania. 
Z rozkładami jazdy można zapoznać również na stronie: www.mzk.pl