Tegoroczna jubileuszowa 10 edycja Targów Transportu Publicznego SilesiaKOMUNIKACJA w EXPO Silesia w Sosnowcu ma szczególne znaczenie dla ekologicznego i nowoczesnego transportu publicznego w Tychach. Skutecznie realizowana polityka transportowa związana z niską emisją i walką ze smogiem sprawiła, że Tychy postrzegane są jako lider ekologicznej komunikacji miejskiej. To właśnie sprawiło, że Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach jest współorganizatorem podczas tegorocznych targów konferencji pt. „Transport niskoemisyjny w Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii - plany i przykłady wdrożenia gazomobilności  i elektromobilności”, która odbędzie się pierwszego dnia dwudniowych targów 24 kwietnia 2018r.

Głównym celem organizacji wydarzenia jest przedstawienie wizji funkcjonowania przedsiębiorstw komunikacyjnych opartej o gazomobilność i gospodarkę komunalną promującą paliwa alternatywne. Nie zabraknie tematów nowych technologii stosowanych przez producentów pojazdów, przyczyniających się do rozwoju transportu niskoemisyjnego, ochrony środowiska oraz poprawy jakości i bezpieczeństwa podróży mieszkańców Metropolii. Sporo uwagi zostanie poświęconej również nowej ustawie z zakresu elektromobilności i paliw alternatywnych oraz planów rozwoju transportu niskoemisyjnego na terenie nowo powstałej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Do dyskusji w ramach Konferencji zaproszeni zostali uznani eksperci z zakresu transportu publicznego reprezentujący administrację rządową, samorządową, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, ośrodki naukowe, a także czołowi producenci autobusów.

Włączenie PKM Tychy w organizację dużej tematycznej konferencji to kontynuacja działań spółki w zakresie promocji gazomobilności w komunikacji miejskiej na przykładzie miasta Tychy. Jednocześnie rezygnacja z organizacji odbywającej się dotychczas własnej konferencji to również podkreślenie współdziałania w Metropolii i rozmów o przyszłości transportu publicznego przy okazji targów branżowych w EXPO Silesia. W halach wystawienniczych nie zabraknie stoiska tyskiej spółki, gdzie zaprezentowane zostaną znane tyszanom pojazdy zasilane sprężonym gazem ziemnym CNG oraz mobilna stacja tankowania gazu ziemnego. Ogromną zaletą autobusów gazowych jest nie tylko znacznie mniejsza emisja zanieczyszczeń ale również redukcja hałasu co ma pozytywny wpływ na życie w mieście.

Targi SilesiaKOMUNIKACJA 2018 to wydarzenie stwarzające doskonałą  okazję do rozmów i wymiany doświadczeń pomiędzy organizatorami, usługodawcami, producentami, stowarzyszeniami czy firmami przewozowymi, związanymi z transportem publicznym i turystycznym.  Mając na uwadze kierunki rozwoju branży, a także stale rosnące zainteresowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz firm przewozowych nowoczesnymi i ekologicznymi rozwiązaniami z zakresu transportu publicznego, w ramach tegorocznych Targów SilesiaKOMUNIKACJA zorganizowana zostanie Strefa Ekologicznego Transportu, celem której jest prezentacja m.in. rozwiązań z zakresu autobusów hybrydowych, elektrycznych, paliw alternatywnych, inteligentnych systemów transportowych, przyczyniających się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu pasażerów, poprawy jakości powietrza nad miastami, a także usprawnienia zarządzania ruchem miejskim.

Aktualny program konferencji tutaj: PROGRAM