Monika Zipser-Kosobucka, nauczycielka języka polskiego ze Szkoły Podstawowej nr 37 im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach, wyjątkową inicjatywą chce zakończyć Rok Szymborskiej (2023). W sobotę 23 grudnia organizuje w porozumieniu z PKM Tychy, Urzędem Miasta Tychy oraz Fundacją Wisławy Szymborskiej ostatnią akcję, wieńczącą rok noblistki – będzie to galeria sztuki w… autobusie!

W godzinach od 14:00-16:00 na Placu Baczyńskiego będzie podstawiony „autobus Szymborskiej”. Wzbogacony grafikami wygenerowanymi przez AI oraz „poezję w słoiku”. Ten ostatni pomysł zaczerpnięty został z krakowskiej Nocy Poezji, w której uczestniczyła polonistka. Uzyskano zgodę pomysłodawczyni, Agnieszki Wiktorowskiej- Chmielewskiej, na wykonanie „słoików” przez uczniów SP 37 i pokazanie ich szerszej publiczności. Ostatecznie powstało ponad 30(!) minidzieł sztuki. Zadanie nie było proste – uczniowie musieli zinterpretować wiersze Szymborskiej bez użycia słów i swoje myśli zamknąć w słoikach.

Na autobusie zostanie wyświetlony napis „Szymborska”, by móc zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. W specjalnie wyznaczonym miejscu będzie natomiast można dopisać własny wers utworu „Możliwości” poetki.