312 pracowników PKM Tychy Sp z o. o.  zostało przeszkolonych przez tyską Straż Miejską w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym, znajdującym się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.


Podczas szkoleń każdy z kierowców i pracowników PKM miał okazję ćwiczyć przeprowadzanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem fantoma i specjalnej aplikacji, prezentującej skuteczność prowadzonego masażu serca. Strażnicy miejscy prezentowali również działanie i możliwości defibrylatora AED, służącego do przeprowadzenia defibrylacji u osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.
Szkolenia, które trwały od lutego do października, przeprowadzili certyfikowani instruktorzy, inspektor Kazimierz Zięcina oraz inspektor Radosław Wałkowicz. Wczoraj w siedzibie tyskiej Straży Miejskiej Dyrektor ds. Przewozów Pasażerskich PKM Sp z o.o. w Tychach,  Daniel Szczurek, osobiście podziękował strażnikom za przeprowadzenie szkolenia, zaangażowanie i profesjonalizm.


foto: Piotr Podsiadły