31 marca w piątek, w związku z organizacją XXVII Tyskiej Drogi Krzyżowej, wprowadzone zostaną dodatkowe kursy linii autobusowych oraz linii trolejbusowej:
- pasażerowie będą mogli korzystać z dodatkowych kursów linii 137, 254, 696 i trolejbusowej linii D;
- trasy wymienionych linii w dodatkowych kursach będą krótsze.

Szczegóły można znaleźć w naszym komunikacie: https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/2643/.

Zachęcamy do sprawdzania bieżących informacji, które można znaleźć w aplikacji M2GO Info i w Systemie Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz do kontaktu z bezpłatną infolinią pod numerem 800 16 30 30.