Ważne informacje dotyczące obowiązku kasowania i możliwości zakupu biletów ZTM w związku z awarią systemu ŚKUP. Informujemy o dostępnych kanałach sprzedaży i obowiązujących zasadach zapłaty za przejazd w pojazdach.

Bilety jednorazowe

Bilety jednorazowe można kupować w wersji elektronicznej w zewnętrznych aplikacjach mobilnych (SkyCash, mPay, moBilet, zBiletem.pl, JakDojade).  W wersjach papierowych dostępne są w: kioskach oznaczonych logo ŚKUP, Punktach Obsługi Pasażera oraz u kierowców.

Bilety w wersji papierowej można kupować także w 12 automatach solarnych (oznaczonych na stronie www gwiazdką– *) oraz wybranych automatach na terenie Sosnowca (oznaczonych symbolem hasztagu – #). Lista biletomatów.

Kasowanie

Bilety papierowe można kasować:

  • w tradycyjnych kasownikach w autobusach.
  • w tramwajach awaryjnie zamontowane zostaną kasowniki starego typu, oznaczające skasowanie biletu poprzez przedziurkowanie go.  Po jego użyciu konieczne jest dodatkowo oznaczenie przez pasażera długopisem daty i godziny kasowania.

Jeśli w pojeździe nie ma żadnego z tego typu kasowników, pasażer powinien na odwrocie biletu zapisać datę i godzinę rozpoczęcia podróży, co będzie równoznaczne ze skasowaniem biletu.

Bilety średniookresowe

Dostępne są poprzez zewnętrzne aplikacje.

 

Jednocześnie informujemy, że na czas awarii systemu ŚKUP zawieszeniu ulega możliwość zakupu wszystkich biletów kodowanych oraz kupowanych za pomocą kart ŚKUP.

Do czasu odwołania zawieszone zostają bilety:

- jednorazowe kodowane na kartach ŚKUP

- jednorazowe kupowane w czytnikach ŚKUP w pojazdach

- wieloprzejazdowe

- bilety w taryfie odległościowej.

 

 

Źródło: ZTM

Galeria