facebook
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
ogłoszenie
Dodany
Aktualizacja

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pod nazwą: Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej PKM Sp. z o.o. Tychy przy ul. Towarowej 1 w Tychach - drugie postępowanie"

Opis przetargu

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2019-02-28
0.29

Ogłoszenie wyników postępowania

2019-02-20
0.28

Sprostowanie informacji

2019-01-28
0.63

Oświadczenie

2018-12-18
0.56

Informacja z otwarcia oferty

2018-12-18
0.41

zał. 2a - Oświadczenie innego podmiotu

2018-12-14
0.10

zał. 2 - Oświadczenie

2018-12-14
0.10

zał. 1 - Formularz oferty

2018-12-14
0.09

Pytania i odpowiedzi

2018-12-14
0.64

zał. 4 - Dokumentacja projektowa - instrukcja pobierania

2018-12-04
0.40

zał. 3 - Wzór umowy

2018-12-04
0.58

zał. 2a - Oświadczenie innego podmiotu

2018-12-04
0.38

zał. 2 - Oświadczenie

2018-12-04
0.30

zał. 1a - Opis przedsięwzięcia

2018-12-04
0.61

zał. 1 - Formularz oferty

2018-12-04
0.39

SIWZ

2018-12-04
0.78

Ogłoszenie

2018-12-04
0.45
Nazwa pliku i opis
Modyfikowany
Pobierz
Rozmiar [MB]
Podmiot udostępniający
PKM Sp. z o.o. w Tychach
Osoba odpowiedzialna
Adrianna Mieczkowska
Osoba wprowadzająca
Adrianna Mieczkowska
Data wytworzenia
2019-02-28 14:42:51
Pozostałe przetargi