facebook
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
ogłoszenie
Dodany
Aktualizacja

Kompleksowe ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych PKMTychy

Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach

Opis przetargu

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego bez stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Przywołanie w tekście instytucji przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, ma charakter posiłkowy. Należy je stosować i odczytywać jedynie w zakresie w jakim zostały przywołane w niniejszej specyfikacji.

Ogłoszenie wyników postępowania

2018-12-17
0.43

Informacja z otwarcia ofert

2018-12-12
0.39

Załącznik nr 5- Druki zgłoszenia szkody

2018-12-03
0.68

Załącznik nr 4b - Wykaz mienia zgłoszonego do ubezpieczenia - flota pojazdów

2018-12-03
0.67

Załącznik nr 4 a - Wykaz mienia zgłoszonego do ubezpieczenia

2018-12-03
0.72

Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Istotne postanowienia umowy

2018-12-03
1.05

Załącznik oświadczenie nr 2 a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2018-12-03
0.14

Załącznik oświadczenie nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

2018-12-03
0.30

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc

2018-12-03
0.26

SIWZ

2018-12-03
0.32

Ogłoszenie o przetargu

2018-12-03
0.49
Nazwa pliku i opis
Modyfikowany
Pobierz
Rozmiar [MB]
Podmiot udostępniający
PKM Sp. z o.o. w Tychach
Osoba odpowiedzialna
Adrianna Mieczkowska
Osoba wprowadzająca
Adrianna Mieczkowska
Data wytworzenia
2018-12-17 14:18:09
Pozostałe przetargi