facebook
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
ogłoszenie
Dodany
Aktualizacja

Leasing operacyjny autobusu turystycznego

Opis przetargu

Leasing operacyjny autobusu turystycznego

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - opublikowana

2015-08-28
0.06

Wyjaśnienia SIWZ 27.08.2015

2015-08-27
0.08

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu_Leasing operacyjny autobusu turystycznego

2015-08-25
0.08

Zalacznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty_Leasing operacyjny

2015-08-25
0.03

Modyfikacja SIWZ 25.08.2015 r.

2015-08-25
1.82

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - opublikowana

2015-08-24
0.07

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu_19.08.2015

2015-08-19
0.08

Bilans na dzień 30-06-2015 r.

2015-08-19
1.24

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ 19-08-2015

2015-08-19
6.94

Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane

2015-08-18
0.06

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

2015-08-13
0.08

Zał 4_sprawozdanie finansowe za 2014 rok

2015-08-13
6.89

Zał 3_oświaczenie o stanie zobowiązań nd 31.07.2015

2015-08-13
0.40

Zał 2_F-01 II kwartał 2015

2015-08-13
3.22

Zał 1_F-01 I kwartał 2015

2015-08-13
3.11

Wyjasnienia i modyfikacje SIWZ 13-08-2015

2015-08-13
7.15

Załączniki w wersji edytowalnej

2015-07-29
0.14

Załącznik nr 6 do SIWZ_Opis oferowanego autobusu

2015-07-29
0.18

Załącznik nr 5 do SIWZ_ Szczegołowy Opis Przedmiotu Zamowienia

2015-07-29
0.21

Załącznik nr 4a do SIWZ - oswiadczenie innego podmiotu

2015-07-29
0.07

Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz dostaw

2015-07-29
0.07

Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia umowy

2015-07-29
0.24

Załącznik nr 2b do SIWZ - oświadczenie - przynależność do grupy kapitałowej

2015-07-29
0.10

Załącznik nr 2a do SIWZ- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

2015-07-29
0.07

Załącznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie o spelnianiu warunkow

2015-07-29
0.07

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty

2015-07-29
0.22

SIWZ

2015-07-29
0.22

Ogłoszenie o zamówieniu

2015-07-29
0.18
Nazwa pliku i opis
Modyfikowany
Pobierz
Rozmiar [MB]
Podmiot udostępniający
PKM Sp. z o.o. w Tychach
Osoba odpowiedzialna
Henryk Botor
Osoba wprowadzająca
Artur Żytkowicz
Data wytworzenia
2015-08-28 09:35:24
Pozostałe przetargi