Skieruj swoją karierę na właściwą linię:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach należy do liderów transportu publicznego w Polsce, od lat dbamy
o najwyższą jakość naszej pracy w trosce o środowisko i jakość życia w regionie. Codziennie ponad 300 naszych pracowników dba o to, aby 50 tysięcy pasażerów bezpiecznie dotarło do celu. Nie boimy się wytyczać ambitnych celów
i testować innowacyjnych rozwiązań. Poszukujemy najlepszych wzorców w Europie i sami dzielimy się doświadczeniami. Dzisiaj Twoje pomysły i zaangażowanie pozwolą pokonać kolejny etap w rozwoju naszej firmy. Wzmocnij nasz zespół
w drodze do sukcesu.

Twoje zadania:

 • obsługa kadrowo-płacowa pracowników spółki,
 • sporządzanie listy płac, naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń przysługujących pracownikom,
 • rozliczanie czasu pracy,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
 • terminowe przygotowywanie deklaracji do ZUS, PIT, PFRON, GUS,
 • nadzór nad aktualnością badań lekarskich i szkoleń wymaganych przepisami,
 • obsługa administracyjna i doradcza w zakresie prawa pracy,
 • przygotowywanie sprawozdań, raportów i zestawień na potrzeby zewnętrzne i wewnętrzne,
 • współudział w procesach rekrutacji.

Co oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w dynamicznej, zmieniającej się organizacji przy ciekawych projektach,
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie, odpowiednie do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia,
 • premie okolicznościowe i jubileuszowe,
 • dopłata do wypoczynku pracowników i ich rodzin,
 • preferencyjne warunki korzystania z komunikacji miejskiej dla pracowników i ich rodzin,
 • firmowa kasa pożyczkowa,
 • inne korzyści dofinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Twoje przewagi:

 • wykształcenie wyższe, kierunkowe,
 • gruntowna wiedza z zakresu prawa pracy, podatkowego i ubezpieczeń społecznych
 • min. 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość obsługi komputera w tym MS Excel, oprogramowania do obsługi kadr i płac, programu PŁATNIK
 • inicjatywa i gotowość do podejmowania działań optymalizacyjnych,
 • umiejętności interpersonalne,
 • wysoka kultura pracy i umiejętność samoorganizacji.

 

Aplikacje można składać tradycyjnie w sekretariacie spółki (CV i list motywacyjny) bądź drogą elektroniczną sekretariat@pkmtychy.pl

 

Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Na ofercie prosimy umieścić klauzulę: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PKM Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy, moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb rekrutacji na w/w stanowisko, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).”

Klauzula informacyjna i Polityka prywatności są dostępne na ‪www.pkmtychy.pl - w zakładce RODO.

 

Galeria