Skieruj swoją karierę na właściwą linię:

Wybierz ambitny kurs: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach należy do liderów transportu publicznego w Polsce od lat dbamy o najwyższą jakość Naszej pracy w trosce o środowisko i jakość życia w regionie. Codziennie ponad 300 naszych pracowników dba o to, aby 50 tysięcy pasażerów bezpiecznie dotarło do celu. Nie boimy się wytyczać ambitnych celów i testować innowacyjne rozwiązania. Poszukujemy najlepszych wzorców w Europie i sami dzielimy się doświadczeniami. Dzisiaj Twoje pomysły i zaangażowanie pozwolą pokonać kolejny etap w rozwoju naszej firmy. Wzmocnij nasz zespół w drodze do sukcesu.

Twoje zadania:

Realizacja zadań służby bhp zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

 • Zarządzanie obszarem bhp oraz wsparcie ppoż.
 • Stały nadzór nad spełnieniem wymogów w zakresie bhp oraz inicjowanie nowych rozwiązań w tym obszarze
 • Weryfikacja i ocena warunków bezpieczeństwa i podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu bhp zgodnie z harmonogramem
 • Inicjowanie szkoleń i działań informacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych oraz przygotowanie dokumentacji wypadków
 • Przeprowadzanie analizy i oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz przygotowywanie niezbędnej dokumentacji
 • Przygotowywanie okresowych raportów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Współpraca i udział w kontrolach państwowej inspekcji pracy, państwowej inspekcji sanitarnej, państwowej straży pożarnej
 • Wsparcie w prowadzeniu, administrowaniu i archiwizowaniu dokumentacji bhp i p.poż

A ponadto:

 • Efektywna współpraca wewnątrzfirmowa w ramach pełnionej funkcji
 • Raportowanie działań i wskaźników do bezpośredniego przełożonego
 • Wsparcie w kontroli przestrzegania przepisów PPOŻ w firmie
 • Wsparcie nad zawartością merytoryczną i terminowością dokumentacji PPOŻ
 • Prowadzenie i koordynowanie szkoleń wewnętrznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Opracowywanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Wsparcie w koordynacji okresowych przeglądów sprzętu PPOŻ
 • Uczestniczenie w kontrolach Państwowej Straży Pożarnej
   

Co oferujemy:

 • Stabilną pracę i możliwość rozwoju zawodowego
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w tym wczasy pod gruszą, dopłaty do wypoczynku dzieci itp.)
 • Premie świąteczne

 Twoje przewagi:

 • Studia kierunkowe lub studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Mile widziane uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub specjalisty ds. PPOŻ
 • Co najmniej 2 lat doświadczenia w pracy w służbie bhp
 • Znajomość systemów zarządzania jakością
 • Umiejętność tworzenia raportów, statystyk i dokumentów związanych z bhp,
 • Skutecznej komunikacji i determinacji do osiągania wyznaczonych celów
 • Otwartości na wprowadzanie nowoczesnych form szkoleniowych
 • Czynne prawo jazdy kat. B

 

Aplikacje proszę kierować do sekretariatu firmy lub na adres mailowy: rekrutacja@pkmtychy.pl

 

Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Na ofercie prosimy umieścić klauzulę: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PKM Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy, moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb rekrutacji na w/w stanowisko, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).”

Klauzula informacyjna i Polityka prywatności są dostępne na ‪www.pkmtychy.pl - w zakładce RODO.