OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DYSTRYBUTORÓW PALIWA (ON)

 

Przedsiębiorstwo  Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Tychach informuje o wystawieniu na

sprzedaż dystrybutorów paliwa (oleju napędowego). Przedmiotem sprzedaży są 3 dystrybutory paliwa. Producentem wyżej wymienionych dystrybutorów jest firma PETROTEC:
 

1.

Dystrybutor paliwa. Model EURO 1000 VI R, 1P/1H. Rok produkcji 2015. Numer seryjny: 15645930102
Wydajność maksymalna – 80l/min, Wydajność minimalna – 8l/min, Maksymalne ciśnienie  – 3,5 bar
Napięcie zasilania – 400/230V, Stan licznika wydanego paliwa – 3124606
Cena sprzedaży – 6000 zł netto

 

2.

Dystrybutor paliwa. Model EURO 1000 VI R, 1P/1H. Rok produkcji 2015. Numer seryjny: 15645930201
Wydajność maksymalna – 80l/min, Wydajność minimalna – 8l/min, Maksymalne ciśnienie  – 3,5 bar
Napięcie zasilania – 400/230V, Stan licznika wydanego paliwa – 4535368
Cena sprzedaży – 6000 zł netto

 

3.

Dystrybutor paliwa. Model EURO 1000 VI R, 1P/1H. Rok produkcji 2015. Numer seryjny: 15645930101
Wydajność maksymalna – 80l/min, Wydajność minimalna – 8l/min, Maksymalne ciśnienie  – 3,5 bar
Napięcie zasilania – 400/230V, Stan licznika wydanego paliwa – 0898587
Cena sprzedaży – 6000 zł netto

 

Dystrybutory są własnością PKM TYCHY Sp. z o.o. Urządzenia  eksploatowane były zgodnie z

Przeznaczeniem. Istnieje możliwość oględzin dystrybutorów po wcześniejszym umówieniu się.

 

Oferty prosimy przesyłać na adres: PKM Sp. z  o.o. w Tychach, ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy

lub drogą elektroniczną: sekretariat@pkmtychy.pl

 

Oferta powinna zawierać dopisek: „Oferta na zakup dystrybutora paliwa”.

Oferty przyjmujemy do dnia 28.06.2021 lub wyczerpania zapasów.

 

Po więcej informacji lub w celu umówienia spotkania zapraszamy do kontaktu:

Łukasz Ryś, tel: +48 668-863-660, email: lrys@pkmtychy.pl

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty Spółki w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego jak również nie stanowi jakiejkolwiek formalnej procedury (czy też elementu/etapu takiej procedury) określonej  przepisami prawa, w tym w szczególności niniejsze ogłoszenie nie stanowi publicznej licytacji, aukcji lub przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub innych przepisów prawa.

                                        

Galeria