Wdrożenie i certyfikowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 i PN-N 18001 zobowiązuje Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach do przeprowadzania okresowych badań zadowolenia Pasażerów w ramach realizacji wymagania określonego w pkt 8.2.1 normy ISO 9001 pt. „Zadowolenie klienta”.

W związku z tym PKM co roku, przy współpracy z redakcją gazety „Twoje Tychy” oraz na swej stronie internetowej www.pkmtychy.pl publikuje ankietę, dzięki której gromadzi dane o tym, jak Pasażerowie oceniają jakość usług komunikacyjnych świadczonych przez Spółkę. Wyniki badań przeprowadzonych w 2017 r. udostępniono tutaj.