Z satysfakcją informujemy, że w czerwcu 2015 r. PKM Sp. z o.o. w Tychach po raz kolejny z sukcesem przeszedł audit odnawiający ważność certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2009 (zarządzanie jakością), PN-EN ISO 14001:2005 (zarządzanie środowiskowe) oraz PN-N 18001:2004 (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy).
Przedstawiciele Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., akredytowanego w Polskim Centrum Akredytacji pod nr A019, nie stwierdzili w czasie auditu żadnych niezgodności. Dzięki temu dziś Spółka może się pochwalić dwoma nowymi certyfikatami ISO: polskim, wydanym przez ww. PCBC S.A. oraz międzynarodowym, wydanym przez IQNet – międzynarodową organizację zrzeszającą jednostki certyfikujące z różnych krajów. Poprzednie certyfikaty ISO były wydane 06.10.2005 r. przez niemiecką jednostkę certyfikującą RWTŰV Polska Sp. z o.o. (obecne TÜV NORD Polska Sp. z o.o., akredytowane w PCA pod nr AC 090), a PKM był pierwszą w województwie śląskim firmą mogącą pochwalić się 3 elementowym systemem zarządzania, zobowiązującym do koncentrowania się na wymaganiach pasażerów i organizatorów komunikacji zbiorowej, ochronie środowiska naturalnego oraz BHP pracowników.