facebook
Status
wybór
Dodany
Aktualizacja

Dostawa biletów jednorazowych

Dostawa biletów jednorazowych

Czytaj więcej
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
ogłoszenie
Dodany
Aktualizacja

Wykonanie usług kierowania pojazdami autobusowymi w regularnej komunikacji miejskiej w PKM sp. z o.o

Wykonanie usług kierowania pojazdami autobusowymi w regularnej komunikacji miejskiej w PKM sp. z o.o. w Tychach

Czytaj więcej
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
ogłoszenie
Dodany
Aktualizacja

Dostawa oleju napędowego

Dostawa oleju napędowego

Czytaj więcej
Status
ogłoszenie
Dodany
Aktualizacja

Dialog Techniczny

Zakupu autobusów midi, maxi, mega oraz mikrobusów zasilanych CNG

Czytaj więcej
Status
ogłoszenie
Dodany
Aktualizacja

Dialog Techniczny

Zakupu autobusów midi, maxi, mega oraz mikrobusów zasilanych CNG

Czytaj więcej
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
ogłoszenie
Dodany
Aktualizacja

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego CNG za pomocą mobilnej stacji tankowania gazem

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego CNG za pomocą mobilnej stacji tankowania gazem

Czytaj więcej
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
ogłoszenie
Dodany
Aktualizacja

Przewóz osób i bagażu podręcznego w ramach publicznego transportu zbiorowego na linii nr 536

Wykonanie usługi przewozu osób i bagażu podręcznego w ramach publicznego transportu zbiorowego na linii nr 536, na trasie Tychy Dworzec PKP - Mysłowice Centrum Handlowe

Czytaj więcej
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
ogłoszenie
Dodany
Aktualizacja

Kompleksowe ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na realizacje przedmiotu zamówienia pn "Kompleksowe ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach"

Czytaj więcej