facebook
Status
wybór
Dodany
Aktualizacja

Dostawa sprężonego gazu ziemnego (CNG)

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Czytaj więcej
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
ogłoszenie
Dodany
Aktualizacja
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
ogłoszenie
Dodany
Aktualizacja

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Czytaj więcej
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
ogłoszenie
Dodany
Aktualizacja

Kompleksowe ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych PKMTychy

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego bez stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Przywołanie w tekście instytucji przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, ma charakter posiłkowy. Należy je stosować i odczytywać jedynie w zakresie w jakim zostały przywołane w niniejszej specyfikacji.

Czytaj więcej
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
ogłoszenie
Dodany
Aktualizacja
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
ogłoszenie
Dodany
Aktualizacja
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
unieważnienie
Dodany
Aktualizacja

Zakup 2 sztuk pojazdów serwisowych

„Zakup 2 szt. pojazdów serwisowych taboru PKM Tychy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton zasilanych ON”

Czytaj więcej
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
unieważnienie
Dodany
Aktualizacja

Dostawa 20 autobusów typu MAXI oraz 23 autobusów typu MEGA

Dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MAXI (tabor B) oraz 23 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MEGA (tabor C) - zasilanych sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO VI

Czytaj więcej