facebook
Status
ogłoszenie

Dialog Techniczny

Zakupu autobusów midi, maxi, mega oraz mikrobusów zasilanych CNG

Czytaj więcej
Dodany
Aktualizacja
Status
ogłoszenie

Dialog Techniczny

Zakupu autobusów midi, maxi, mega oraz mikrobusów zasilanych CNG

Czytaj więcej
Dodany
Aktualizacja
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
ogłoszenie

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego CNG za pomocą mobilnej stacji tankowania gazem

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego CNG za pomocą mobilnej stacji tankowania gazem

Czytaj więcej
Dodany
Aktualizacja
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
ogłoszenie

Przewóz osób i bagażu podręcznego w ramach publicznego transportu zbiorowego na linii nr 536

Wykonanie usługi przewozu osób i bagażu podręcznego w ramach publicznego transportu zbiorowego na linii nr 536, na trasie Tychy Dworzec PKP - Mysłowice Centrum Handlowe

Czytaj więcej
Dodany
Aktualizacja
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
ogłoszenie

Kompleksowe ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na realizacje przedmiotu zamówienia pn "Kompleksowe ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach"

Czytaj więcej
Dodany
Aktualizacja
Status
ogłoszenie

Dialog techniczny

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzające postępowania w przedmiocie udzielenia sektorowego zamówienia publicznego w sprawie: dzierżawy mobilnej stacji tankowania CNG wraz z jej kompleksowym serwisem i utrzymaniem oraz opcjonalnie: a) dzierżawy butlowozu/butlowozów wraz z jej kompleksowym serwisem i utrzymaniem oraz obsługą, b) usługi transportu paliwa CNG od wskazanego przez Zamawiającego dostawcy do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji wraz z roztankowaniem poprzez mobilną stacje tankowania, c) dostawy paliwa CNG do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji wraz z roztankowaniem poprzez mobilną stacje tankowania.

Czytaj więcej
Dodany
Aktualizacja
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na "Dostawę oleju napędowego"

Przetarg nieograniczony na " Dostawę oleju napędowego"

Czytaj więcej
Dodany
Aktualizacja
Status
ogłoszenie

Przetarg na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach mikrobusowych

Przetarg w trybie przetargu bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na realizacje przedmiotu zamówienia na „Wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach mikrobusowych”

 

 

Czytaj więcej
Dodany
Aktualizacja