facebook
Status
ogłoszenie
Dodany
Aktualizacja
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
ogłoszenie
Dodany
Aktualizacja
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
unieważnienie
Dodany
Aktualizacja

Wykonanie usług kierowania pojazadami autobusowymi

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod linkiem:

Link do platfomy zakupowej

Czytaj więcej
Status
wybór
Dodany
Aktualizacja

Dostawa sprężonego gazu ziemnego (CNG)

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Czytaj więcej
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
ogłoszenie
Dodany
Aktualizacja
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
ogłoszenie
Dodany
Aktualizacja

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Czytaj więcej
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
ogłoszenie
Dodany
Aktualizacja

Kompleksowe ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych PKMTychy

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego bez stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Przywołanie w tekście instytucji przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, ma charakter posiłkowy. Należy je stosować i odczytywać jedynie w zakresie w jakim zostały przywołane w niniejszej specyfikacji.

Czytaj więcej
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
ogłoszenie
Dodany
Aktualizacja