Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.
ul.Towarowa 1, 43-100 Tychy
centr. (32) 217-10-41 do 45,
sekr. (32) 217-01-07
e-mail: pkm@pkmtychy.pl
strona internetowa: www.pkmtychy.pl

Zarząd

mgr inż. Miłosz Stec - Prezes Zarządu
 
mgr Łukasz Torbus - Wiceprezes Zarządu
 

Rada Nadzorcza:

Piotr Wojaczek
Piotr Komraus
Krystian Grzesica

 

 

IP: PL 6460009023
REGON: 272797364
KRS: 0000076836
Kapitał zakładowy: 35 608 000,00 zł.

100% udziału w spółce posiada Gmina Tychy

 

Przedmiot działalności spółki: 
49.31.Z    Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
49.10.Z    Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
49.39.Z    Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
52.21.Z    Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
45.20.Z    Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.32.Z    Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.19.Z    Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
47.30.Z    Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
49.41.Z    Transport drogowy towarów
77.12.Z    Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 

PKM Sp. z o.o. w Tychach od stycznia 2009 r. posiada dwa certyfikaty ISO: polski, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oraz międzynarodowy, wydany przez IQNet – organizację zrzeszającą jednostki certyfikujące z różnych krajów.

Spółka po raz pierwszy certyfikowała wdrożony Zintegrowany System Zarządzania wg norm: PN-EN ISO 9001 (zarządzanie jakością), PN-EN ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) oraz PN-N 18001 (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy) w październiku 2005 r., wówczas certyfikat wydała niemiecka jednostka RWTŰV Polska Sp. z o.o.

Warto zaznaczyć, że PKM był pierwszą firmą na południu Polski mogącą pochwalić się 3-elementowym systemem zarządzania, zobowiązującym do koncentrowania się na wymaganiach pasażerów i organizatorów komunikacji zbiorowej, ochronie środowiska naturalnego oraz BHP pracowników.