Majątek publiczny.

Bilans i Rachunek zysków i strat z lat 2003 do 2015, oraz Uchwały 2004 r. do 2016 r.