Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.
ul.Towarowa 1, 43-100 Tychy
centr. (32) 217-10-41 do 45,
sekr. (32) 217-01-07
e-mail: pkm@pkmtychy.pl
strona internetowa: www.pkmtychy.pl

Zarząd
mgr inż. Andrzej Kowol

Rada Nadzorcza
Piotr Wojaczek - Przewodniczący
Izabela Sztangret - Wiceprzewodniczący
Bernard Pastuszka  - Sekretarz

NIP: PL 6460009023
REGON: 272797364
KRS: 0000076836
Kapitał zakładowy: 31 608 000,00 zł.

Przedmiot działalności spółki: 
- Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski 
- Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

PKM Sp. z o.o. w Tychach od stycznia 2009 r. posiada dwa certyfikaty ISO: polski, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oraz międzynarodowy, wydany przez IQNet – organizację zrzeszającą jednostki certyfikujące z różnych krajów.

Spółka po raz pierwszy certyfikowała wdrożony Zintegrowany System Zarządzania wg norm: PN-EN ISO 9001 (zarządzanie jakością), PN-EN ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) oraz PN-N 18001 (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy) w październiku 2005 r., wówczas certyfikat wydała niemiecka jednostka RWTŰV Polska Sp. z o.o.

Warto zaznaczyć, że PKM był pierwszą firmą na południu Polski mogącą pochwalić się 3-elementowym systemem zarządzania, zobowiązującym do koncentrowania się na wymaganiach pasażerów i organizatorów komunikacji zbiorowej, ochronie środowiska naturalnego oraz BHP pracowników.