Majątek publiczny.

Bilans i Rachunek zysków i strat z lat 2003 do 2013, oraz Uchwały 2004 r. do 2014 r.