Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.

ul.Towarowa 1, 43-100 Tychy

centr.(32) 217-10-41 do 45, sekr.(32) 217-01-07

pkm@pkmtychy.pl

www.pkmtychy.pl

 

Zarząd mgr inż. Andrzej Kowol

Rada Nadzorcza

Piotr Wojaczek - przewodniczący 

Kazimierz Chełmiński - członek

Izabela Sztangret - członek

 

NIP: PL 6460009023 REGON: 272797364 KRS: 0000076836 Kapitał zakładowy : 25 908 000,00 zł. Przedmiot działalności spółki: - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski - Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy PKM Sp. z o.o. w Tychach od stycznia 2009 r. posiada dwa certyfikaty ISO: polski, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oraz międzynarodowy, wydany przez IQNet – organizację zrzeszającą jednostki certyfikujące z różnych krajów. Spółka po raz pierwszy certyfikowała wdrożony Zintegrowany System Zarządzania wg norm: PN-EN ISO 9001 (zarządzanie jakością), PN-EN ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) oraz PN-N 18001 (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy) w październiku 2005 r., wówczas certyfikat wydała niemiecka jednostka RWTŰV Polska Sp. z o.o. Warto zaznaczyć, że PKM był pierwszą firmą na południu Polski mogącą pochwalić się 3-elementowym systemem zarządzania, zobowiązującym do koncentrowania się na wymaganiach pasażerów i organizatorów komunikacji zbiorowej, ochronie środowiska naturalnego oraz BHP pracowników.