Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach Sp. z o.o. ogłasza rekrutację pracowników na stanowisko Specjalista ds. Planowania i Rozkładów Jazdy.

 

Wymagania:

- wykształcenie średnie, preferowane wykształcenie wyższe (specjalność transport, logistyka)

- znajomość obsługi komputera w stopniu bardzo dobrym

- praktyczna znajomość przepisów z zakresu transportu osób, w tym szczególnie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, prawa o czasie pracy kierowców

- znajomość układu komunikacyjnego obsługiwanego przez PKM Tychy

- umiejętność pracy samodzielnej, zespołowej oraz pod presją czasu

- wysoka kultura osobista, komunikatywność, odpowiedzialność

 

Główne obowiązki:

- opracowywanie dziennych grafików służb

- opracowywanie miesięcznych grafików służb kierowców

- planowanie pracy przewozowej taboru autobusowego

 

 

Aplikacje można składać tradycyjnie w sekretariacie spółki (CV i list motywacyjny) bądź drogą elektroniczną sekretariat@pkmtychy.pl

 

Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Na ofercie prosimy umieścić klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji"

Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach. Dane będą przetwarzane dla potrzeb procesów rekrutacyjnych. Jednocześnie informujemy o prawie do dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.