Od stycznia do sprzedaży wprowadzane zostały nowe wzory biletów jednorazowych. Nowe bilety mają zamienioną kolorystykę oraz układ graficzny.

Nadrukowana jest na nich nazwa organizatora komunikacji – Zarząd Transportu Metropolitalnego oraz logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Co istotne, nie zmieniają się ceny biletów ani zakres ich obowiązywania.

Zmiana związana jest z likwidacją dotychczasowych organizatorów komunikacji czyli KZK GOP, MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry, którzy zostali zastąpieni od 1 stycznia przez ZTM.

 

Nowe bilety w sprzedaży pojawiać się będą w nowym roku. Sukcesywnie będą zastępować te, które obowiązują dotychczas, ale wszystkie stare bilety bezterminowo zachowują swoją ważność.

 

Jeśli pasażerowie posiadają kupione w minionym roku bilety jednorazowe, nadal mogą je wykorzystywać – nie ma wyznaczonego ostatecznego terminu ich ważności. Istotne jest, aby pamiętać o tym, że suma zapłacona za przejazd musi być zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem ZTM.

Wszelkie informacje o biletach nowe wzory oraz cennik, a także aktualne rozkłady jazdy i wyszukiwarkę połączeń można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Metropolitalnego: www.metropoliaztm.pl 

Galeria