Od 1 stycznia 2018r mamy ujednoliconą taryfę, która dotyczy biletów jednorazowych.

 

Zamiast kilku biletów jednorazowych - mieszkańcy metropolii od dziś mają jeden wspólny bilet. Kończy się podział na bilety KZK GOP, MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry, który przeszedł już do historii. Podobny los czeka bilety okresowe (dobowe, tygodniowe, miesięczne kwartalne). Tu jednak na zmianę musimy poczekać do 1 kwietnia 2018r. Tym samym do tego czasu bilet miesięczny KZK GOP nie będzie jeszcze uprawniał do podróżowania MZK Tychy. Jednak bilet jednorazowy już tak.

Dotychczasowi pasażerowie MZK Tychy musza jednak pamiętać, że ujednolicony system w ich przypadku skutkuje drobną podwyżką cen biletów jednorazowych papierowych. Dotychczasowe bilety jednorazowe emitowane przez MZK Tychy są ważne jednak wymagają dokupienia biletu uzupełniającego w wysokości 0,20 lub 0,10 zł. Będą jednak już na podróż po całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Jednocześnie z dniem 02.01.2018 r. rozpoczęta zostanie dystrybucja nowych biletów metropolitalnych jednorazowych (o zmienionej szacie graficznej), które zastąpią dotychczasowe odrębne bilety emitowane przez KZK GOP i MZK Tychy.

W związku z powyższym kierowcy PKM i TLT sprzedawać będą począwszy od 01.01.2018 r. bilety o wartości 1,60 i 2,40 zł (jak dotąd z nadrukiem bilet przeznaczony do sprzedaży przez kierowcę).

Nowe bilety metropolitalne ważne będą na terenie na którym komunikacje organizuje MZK Tychy, a także na terenie innych gmin i miast wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Nowością od 1 stycznia 2018r jest bezpłatna komunikacja dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia!

Prawo do bezpłatnych przejazdów dotyczy dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Chodzi zatem o osoby, które w danym roku będą kończyć 16 lat. W tym przypadku istotne będzie, w której części roku taka osoba się urodziła - ulga wówczas będzie przysługiwać do 30 września, albo do dnia urodzin.

Warunkiem będzie posiadanie karty ŚKUP, bowiem na niej kodowana będzie ulga.
Jeśli ktoś jej jeszcze nie posiada, do końca marca uprawnienie to będzie uznawane na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. Jest więc czas, aby na spokojnie kartę ŚKUP sobie wyrobić.

 

Warto również dodać, że od dziś obowiązywać będą nadal bilety 5-minutowe z MZK Tychy, bilety odległościowe na karcie ŚKUP oraz Taryfa Pomarańczowa w MZK Tychy.