facebook
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
ogłoszenie
Dodany
Aktualizacja

Dostawa 8 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MIDI (tabor A)

Dostawa 8 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MIDI (tabor A) zasilanych sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO VI

Opis przetargu

Dostawa 8 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MIDI (tabor A) zasilanych sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO VI

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

2018-07-13
0.07

Ogłoszenie zmian

2018-07-11
0.07

Pytania i odpowiedzi

2018-07-11
0.59

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

2018-06-29
0.07

Pytania i odpowiedzi

2018-06-26
0.59

Ogłoszenie zmian

2018-06-26
0.07

Umowa, zał. 3 do siwz

2018-06-14
0.47

Oświadczenie innego podmiotu, zał. 2a do siwz

2018-06-14
0.09

instrukcja JEDZ

2018-05-10
0.19

README

2018-05-11
0.00

espd-request

2018-05-11
0.12

JEDZ, zał. nr 2 do siwz

2018-05-11
0.08

Wnioski i ustalenia po przeprowadzonym dialogu technicznym, zał. 1c do siwz

2018-06-14
0.63

Wykaz urządzeń, zał. 1b do siwz

2018-06-14
0.19

Opis przedmiotu zamówienia, zał. 1a do siwz

2018-06-14
0.66

Formularz ofertowy, zał. nr 1 do siwz

2018-06-14
0.09

SIWZ

2018-06-14
0.90

Ogłoszenie

2018-06-19
0.14
Nazwa pliku i opis
Modyfikowany
Pobierz
Rozmiar [MB]
Podmiot udostępniający
PKM Sp. z o.o. w Tychach
Osoba odpowiedzialna
Anna Tomaszewska
Osoba wprowadzająca
Michał Krzysteczko
Data wytworzenia
2018-07-13 12:00:26
Pozostałe przetargi