Skieruj swoją karierę na właściwą linię:

Wybierz ambitny kurs: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach należy do liderów transportu publicznego w Polsce od lat dbamy o najwyższą jakość Naszej pracy w trosce o środowisko i jakość życia w regionie. Codziennie ponad 300 naszych pracowników dba o to, aby 50 tysięcy pasażerów bezpiecznie dotarło do celu. Nie boimy się wytyczać ambitnych celów i testować innowacyjne rozwiązania. Poszukujemy najlepszych wzorców w Europie i sami dzielimy się doświadczeniami. Dzisiaj Twoje pomysły i zaangażowanie pozwolą pokonać kolejny etap w rozwoju naszej firmy. Wzmocnij nasz zespół w drodze do sukcesu.

Twoje zadania:

 • samodzielne przygotowanie i prowadzenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane ze stosowaniem przepisów ustawy PZP i regulacjami wewnętrznymi,
 • udział w pracach komisji przetargowych, pełnienie funkcji sekretarza Komisji Przetargowej;
 • realizacja czynności zamówień publicznych tj. m.in. sprawozdawczość, ewidencja zamówień, dokumentowanie, protokołowanie,
 • sprawowanie kontroli nad dokumentacją postępowania,
 • dbałość o terminowość realizacji zadań,
 • opracowywanie projektów umów i wewnętrznych aktów prawnych we współpracy z jednostkami organizacyjnymi; 
 • udzielanie komórkom organizacyjnym wyjaśnień w zakresie wewnętrznych procedur
 • monitorowanie zmian w orzecznictwie, interpretacjach i przepisach w zakresie zamówień publicznych,
 • wykonywanie innych zleconych zadań w sprawach należących do zadań Biura

Co oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • wynagrodzenie odpowiednie do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia,
 • pracę w dynamicznej, zmieniającej się organizacji 
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji na kursach i szkoleniach,
 • bogaty pakiet socjalny

 

 Twoje przewagi:

 • wykształcenie wyższe (preferowane administracyjne lub prawnicze);
 • min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w ostatnich 5-latach, związane z praktycznym stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych po stronie Zamawiającego; praktyczna znajomość aktualnych przepisów z zakresu zamówień publicznych; doświadczenie w samodzielnym przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • samodzielność, odpowiedzialność,
 • zaangażowanie i inicjatywa w działaniu,
 • dyspozycyjność.

 Mile widziane:

 • szkolenia i kursy związane z zamówieniami publicznymi w okresie ostatnich 3 lat;
 • studia podyplomowe z zamówień publicznych;
 • minimum 10 lat doświadczenia zawodowego w przygotowaniu i prowadzeniu zamówień publicznych po stronie Zamawiającego.

 

Osoby zainteresowanie proszone są o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w tym także studia, kursy i szkolenia na adres sekretariat@pkmtychy.pl    do dnia 16.11.2020 r.:

 

Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Na ofercie prosimy umieścić klauzulę: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PKM Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy, moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb rekrutacji na w/w stanowisko, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).”

Klauzula informacyjna i Polityka prywatności są dostępne na ‪www.pkmtychy.pl - w zakładce RODO.