Ogłoszenie o Sprzedaży Pojazdów Taboru
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach

 


1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach (dalej: „Spółka”) informuje o wystawieniu na sprzedaż następującego pojazdów:

a) SOLARIS URBINO 18
o numerze rejestracyjnym ST5921E
Numer nadwozia: SUU3412117BPN1626
Rok produkcji. 2007
Data pierwszej rejestracji: 26.11.2007
Przebieg pojazdu – 1039308 km

Za cenę minimalną 21100,00 zł netto

b) SOLARIS URBINO 18
o numerze rejestracyjnym ST5922E
Numer nadwozia: SUU3412117BPN1625
Rok produkcji. 2007
Data pierwszej rejestracji: 26.11.2007
Przebieg pojazdu – 721237 km
 
Za cenę minimalną 25200,00 zł netto

c) SOLARIS URBINO 18
o numerze rejestracyjnym ST5924E
Numer nadwozia: SUU3412117BPN1623
Rok produkcji. 2007
Data pierwszej rejestracji: 26.11.2007
Przebieg pojazdu – 955028 km
 
Za cenę minimalną 24600,00 zł netto

d) SOLARIS URBINO 18
o numerze rejestracyjnym ST5925E
Numer nadwozia: SUU3412117BPN1622
Rok produkcji. 2007
Data pierwszej rejestracji: 26.11.2007
Przebieg pojazdu – 1129669 km
 
Za cenę minimalną 28600,00 zł netto

 

e) MAZ 107
o numerze rejestracyjnym ST7782L
Numer nadwozia: Y3M107469B0000789
Rok produkcji. 2012
Data pierwszej rejestracji: 26.11.2012
Przebieg pojazdu – 461900 km
 
Za cenę minimalną 18100,00 zł netto

f) MAZ 107
o numerze rejestracyjnym ST7783L
Numer nadwozia: Y3M107469B0000787
Rok produkcji. 2012
Data pierwszej rejestracji: 30.11.2012
Przebieg pojazdu – 293405 km
 
Za cenę minimalną 23100,00 zł netto

g) MAN A21 Lion’s City
o numerze rejestracyjnym ST1098K
Numer nadwozia: WMAA21ZZ96B024836
Rok produkcji. 2006
Data pierwszej rejestracji: 19.01.2006
Przebieg pojazdu – 733556 km
Adnotacja: Konieczność wymiany zbiornika gazu CNG
 
Za cenę minimalną 14720,00 zł netto

h) MAN A21 Lion’s City
o numerze rejestracyjnym ST1099K
Numer nadwozia: WMAA21ZZ06B024837
Rok produkcji. 2006
Data pierwszej rejestracji: 19.01.2006
Przebieg pojazdu – 809802 km
Adnotacja: Konieczność wymiany zbiornika gazu CNG
 
Za cenę minimalną 15040,00 zł netto

i) MAN A21 Lion’s City
o numerze rejestracyjnym ST1100K
Numer nadwozia: WMAA21ZZ26B024838
Rok produkcji. 2006
Data pierwszej rejestracji: 19.01.2006
Przebieg pojazdu – 802477 km
Adnotacja: Konieczność wymiany zbiornika gazu CNG
 
Za cenę minimalną 14080,00 zł netto


j) MAN A21 Lion’s City
o numerze rejestracyjnym ST0401L
Numer nadwozia: WMAA21ZZX7R003843
Rok produkcji. 2007
Data pierwszej rejestracji: 22.02.2007
Przebieg pojazdu – 737081 km
Adnotacja: Konieczność wymiany zbiornika gazu CNG
 
Za cenę minimalną 19600,00 zł netto

k) MAN A21 Lion’s City
o numerze rejestracyjnym ST0402L
Numer nadwozia: WMAA21ZZ17R003844
Rok produkcji. 2007
Data pierwszej rejestracji: 22.02.2007
Przebieg pojazdu – 689101 km
Adnotacja: Konieczność wymiany zbiornika gazu CNG
 
Za cenę minimalną 22880,00 zł netto

l) MAN A21 Lion’s City
o numerze rejestracyjnym ST0403L
Numer nadwozia: WMAA21ZZ37R003845
Rok produkcji. 2007
Data pierwszej rejestracji: 22.02.2007
Przebieg pojazdu – 713974 km
Adnotacja: Konieczność wymiany zbiornika gazu CNG
 
Za cenę minimalną 20320,00 zł netto


2. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Spółki (przy ul. Towarowej 1, 43-100 Tychy) w godz. 9.00-13.00, pod nr telefonu +48 (32) 217 01 07
lub za pośrednictwem e-mail:  sekretariat@pkmtychy.pl
3. Przedmiot przetargu można oglądać po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania pod nr telefonu: +48 (32) 217 01 07.
4. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest złożenie oferty w terminie do 14.10.2021
5. Oferty pisemne, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta (w przypadku składania oferty przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo) ze wskazaniem konkretnego składnika majątkowego i proponowaną ceną za ten składnik majątkowy należy składać pisemnie w siedzibie Spółki, bądź przesyłać na adres email: sekretariat@pkmtychy.pl
6. Oferty nie spełniające wymogów (zawierające zbyt niską cenę, nie precyzujące których składników majątkowych dotyczą, nie zawierające jednostkowych cen za dany składnik majątkowy) zostaną odrzucone bez wzywania do ich poprawienia. W przypadku stwierdzenia innych błędów w ofercie, Spółka może wezwać do ich poprawienia w terminie nie dłuższym, niż 7 dni.
7. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 15.10.2021
8. Pełna cena sprzedaży powinna zostać uiszczona w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na rachunek bankowy Spółki o numerze 44 1050 1214 1000 0007 0071 4900. W przypadku uchybienia temu terminowi, Spółka może odstąpić od sprzedaży i zaoferować przedmiot innemu oferentowi, który zaproponował kolejną najkorzystniejszą cenę, albo powtórzyć ogłoszenie.
9. Zakupiony pojazd, po uprzednim uiszczeniu ceny zakupu i podpisaniu umowy sprzedaży, powinien zostać odebrane niezwłocznie.
10. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania oferty sprzedaży bez podania przyczyny.
11. Spółka zastrzega sobie prawo do wykluczenia oferentów, którzy w poprzednio prowadzonych postępowaniach ofertowych, pomimo złożenia najkorzystniejszej propozycji, nie przystąpili do zawarcia umowy i/lub nie dokonali zapłaty za przedmiot sprzedaży.