Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Tychach informuje, że prowadzi obecnie sprzedaż następujących pojazdów:

 

LISTA POJAZDÓW DO SPRZEDAŻY 

 

Więcej informacji można uzyskać osobiście w siedzibie Spółki (przy ul. Towarowej 1, 43-100 Tychy) w godz. 9.00-13.00 lub u Pana Łukasza tel. 668 863 660, mail:  lrys@pkmtychy.pl


Oferty można składać:
a)    osobiście - w sekretariacie PKM-u;
b)    drogą pocztową na adres Spółki;
c)    e-mailem na adres: sekretariat@pkmtychy.pl;
d)    faxem: nr (32) 217 01 07.

 

Zainteresowanych zachęcamy do zakupu!