facebook
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
ogłoszenie
Dodany
Aktualizacja

Dostawa 8 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MIDI (tabor A)

Dostawa 8 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MIDI (tabor A) zasilanych sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO VI

Czytaj więcej
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
ogłoszenie
Dodany
Aktualizacja

Dostawa taboru komunikacyjnego 10 szt. nowych mikrobusów

Dostawa taboru komunikacyjnego 10 sztuk nowych mikrobusów zasilanych sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO VI

Czytaj więcej
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
ogłoszenie
Dodany
Aktualizacja

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pod nazwą: Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej PKM sp. z o.o. Tychy przy ul. Towarowej 1 w Tychach

Czytaj więcej
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
ogłoszenie
Dodany
Aktualizacja

Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej PKM Sp. z o.o. Tychy, przy ul. Towarowej 1 w Tychach

Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Tychy, przy ul. Towarowej 1 w Tychach

Czytaj więcej
Status
ogłoszenie
Dodany
Aktualizacja

Dialog techniczny

Zakup 2 szt. pojazdów serwisowych taboru PKM Tychy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton zasilanych ON

Czytaj więcej
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
ogłoszenie
Dodany
Aktualizacja

Dostawa taboru komunikacyjnego 10 szt. nowych mikrobusów

Dostawa taboru komunikacyjnego 10 sztuk nowych mikrobusów zasilanych sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO VI

Czytaj więcej
Status
wybór
Dodany
Aktualizacja

Dostawa sprężonego gazu ziemnego CNG

Dostawa sprężonego gazu ziemnego CNG

Czytaj więcej
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
ogłoszenie
Dodany
Aktualizacja

Wykonanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacyjnych nr J, P

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na "Wykonanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacyjnych nr J, P"

Czytaj więcej