Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach (dalej: „Spółka”) informuje o wystawieniu na sprzedaż następujących pojazdów.

 

Ogłoszenie o Sprzedaży Pojazdów Taboru
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach

 

 1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach (dalej: „Spółka”) informuje o wystawieniu na sprzedaż następujących pojazdów:
   
 1. SOLARIS URBINO 18
  o numerze rejestracyjnym ST5921E
  Numer nadwozia: SUU3412117BPN1626
  Rok produkcji. 2007
  Data pierwszej rejestracji: 26.11.2007
  Przebieg pojazdu – 1039308 km


  Za cenę minimalną 21100,00 zł netto
   
 2. SOLARIS URBINO 18
  o numerze rejestracyjnym ST5922E
  Numer nadwozia: SUU3412117BPN1625
  Rok produkcji. 2007
  Data pierwszej rejestracji: 26.11.2007
  Przebieg pojazdu – 721237 km

                                  
  Za cenę minimalną 25200,00 zł netto
   
 3. SOLARIS URBINO 18
  o numerze rejestracyjnym ST5924E
  Numer nadwozia: SUU3412117BPN1623
  Rok produkcji. 2007
  Data pierwszej rejestracji: 26.11.2007
  Przebieg pojazdu – 955028 km

                                  
  Za cenę minimalną 24600,00 zł netto
   
 4. SOLARIS URBINO 18
  o numerze rejestracyjnym ST5925E
  Numer nadwozia: SUU3412117BPN1622
  Rok produkcji. 2007
  Data pierwszej rejestracji: 26.11.2007
  Przebieg pojazdu – 1129669 km

                                  
  Za cenę minimalną 28600,00 zł netto
   
   
   
 5. MAZ 107
  o numerze rejestracyjnym ST7782L
  Numer nadwozia: Y3M107469B0000789
  Rok produkcji. 2012
  Data pierwszej rejestracji: 26.11.2012
  Przebieg pojazdu – 461900 km

                                  
  Za cenę minimalną 18100,00 zł netto
   
 6. MAZ 107
  o numerze rejestracyjnym ST7783L
  Numer nadwozia: Y3M107469B0000787
  Rok produkcji. 2012
  Data pierwszej rejestracji: 30.11.2012
  Przebieg pojazdu – 293405 km

                                  
  Za cenę minimalną 23100,00 zł netto
   
 7. MAN A21 Lion’s City
  o numerze rejestracyjnym ST1098K
  Numer nadwozia: WMAA21ZZ96B024836
  Rok produkcji. 2006
  Data pierwszej rejestracji: 19.01.2006
  Przebieg pojazdu – 733556 km

  Adnotacja: Konieczność wymiany zbiornika gazu CNG
                                  
  Za cenę minimalną 14720,00 zł netto
   
 8. MAN A21 Lion’s City
  o numerze rejestracyjnym ST1099K
  Numer nadwozia: WMAA21ZZ06B024837
  Rok produkcji. 2006
  Data pierwszej rejestracji: 19.01.2006
  Przebieg pojazdu – 809802 km

  Adnotacja: Konieczność wymiany zbiornika gazu CNG
                                  
  Za cenę minimalną 15040,00 zł netto
   
 9. MAN A21 Lion’s City
  o numerze rejestracyjnym ST1100K
  Numer nadwozia: WMAA21ZZ26B024838
  Rok produkcji. 2006
  Data pierwszej rejestracji: 19.01.2006
  Przebieg pojazdu – 802477 km

  Adnotacja: Konieczność wymiany zbiornika gazu CNG
                                  
  Za cenę minimalną 14080,00 zł netto
   
   
 10. MAN A21 Lion’s City
  o numerze rejestracyjnym ST0401L
  Numer nadwozia: WMAA21ZZX7R003843
  Rok produkcji. 2007
  Data pierwszej rejestracji: 22.02.2007
  Przebieg pojazdu – 737081 km

  Adnotacja: Konieczność wymiany zbiornika gazu CNG
                                  
  Za cenę minimalną 19600,00 zł netto
   
 11. MAN A21 Lion’s City
  o numerze rejestracyjnym ST0402L
  Numer nadwozia: WMAA21ZZ17R003844
  Rok produkcji. 2007
  Data pierwszej rejestracji: 22.02.2007
  Przebieg pojazdu – 689101 km

  Adnotacja: Konieczność wymiany zbiornika gazu CNG
                                  
  Za cenę minimalną 22880,00 zł netto
   
 12. MAN A21 Lion’s City
  o numerze rejestracyjnym ST0403L
  Numer nadwozia: WMAA21ZZ37R003845
  Rok produkcji. 2007
  Data pierwszej rejestracji: 22.02.2007
  Przebieg pojazdu – 713974 km

  Adnotacja: Konieczność wymiany zbiornika gazu CNG
                                  
  Za cenę minimalną 20320,00 zł netto
   
   
 1. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Spółki (przy ul. Towarowej 1, 43-100 Tychy) w godz. 9.00-13.00, pod nr telefonu +48 (32) 217 01 07
  lub za pośrednictwem e-mail:  sekretariat@pkmtychy.pl
 2. Przedmiot przetargu można oglądać po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania pod nr telefonu: +48 (32) 217 01 07.
 3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest złożenie oferty w terminie do 14.10.2021
 4. Oferty pisemne, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta (w przypadku składania oferty przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo) ze wskazaniem konkretnego składnika majątkowego i proponowaną ceną za ten składnik majątkowy należy składać pisemnie w siedzibie Spółki, bądź przesyłać na adres email: sekretariat@pkmtychy.pl
 5. Oferty nie spełniające wymogów (zawierające zbyt niską cenę, nie precyzujące których składników majątkowych dotyczą, nie zawierające jednostkowych cen za dany składnik majątkowy) zostaną odrzucone bez wzywania do ich poprawienia. W przypadku stwierdzenia innych błędów w ofercie, Spółka może wezwać do ich poprawienia w terminie nie dłuższym, niż 7 dni.
 6. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 15.10.2021
 7. Pełna cena sprzedaży powinna zostać uiszczona w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na rachunek bankowy Spółki o numerze 44 1050 1214 1000 0007 0071 4900. W przypadku uchybienia temu terminowi, Spółka może odstąpić od sprzedaży i zaoferować przedmiot innemu oferentowi, który zaproponował kolejną najkorzystniejszą cenę, albo powtórzyć ogłoszenie.
 8. Zakupiony pojazd, po uprzednim uiszczeniu ceny zakupu i podpisaniu umowy sprzedaży, powinien zostać odebrane niezwłocznie.
 9. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania oferty sprzedaży bez podania przyczyny.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo do wykluczenia oferentów, którzy w poprzednio prowadzonych postępowaniach ofertowych, pomimo złożenia najkorzystniejszej propozycji, nie przystąpili do zawarcia umowy i/lub nie dokonali zapłaty za przedmiot sprzedaży.