Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że w związku z obchodami święta św. Krzysztofa, na terenie miasta Tychy, w niedzielę 28 lipca 2019 r. w godzinach od 12:00 do 13:30 nastąpi wyłączenie z ruchu części ulic: Wyszyńskiego, Edukacji, Dąbrowskiego. 

W związku z tym część linii autobusowych i trolejbusowych będzie kursowała zgodnie z poniższym schematem:

Trolejbus linii B od przystanku „Tychy Pływalnia” do przystanku „Tychy 
Osiedle O” będą kursowały po trasie linii E tj. ulicami: Grota Roweckiego i Jana 
Pawła II. Nie będą obsługiwane przystanki: „Tychy Edukacji”, „Tychy Filaretów”, „Tychy Szpital Wojewódzki”, „Tychy Wyszyńskiego”, „Tychy Lodowisko”. Analogicznie w kierunku przeciwnym.

Autobusy linii: R1291 kończące dotychczas swoje kursy na przystanku „Tychy Szpital  Wojewódzki”, zakończą swoją jazdę na przystanku „Tychy Urząd Miasta”. Przystanek „Tychy Urząd Miasta” będzie dla tych linii przystankiem początkowym. Autobusy nie obsłużą przystanków: „Tychy Tęcza”, „Tychy Szpital Wojewódzki”.

Autobus linii nr 254 w kierunku Wartogłowca, dojedzie do przystanku „Tychy Urząd Miasta”, następnie, po wykonaniu nawrotu na Al. Niepodległości pojedzie 
do przystanku „Tychy Pływalnia” i dalej według swojej trasy. Autobus nie obsłuży przystanków: „Tychy Tęcza”, „Tychy Szpital Wojewódzki”, „Tychy Filaretów”, „Tychy Edukacji”.

Autobusy linii: PAP3L4217582137273551686 kursujące w kierunku Paprocan i Zajezdni, po obsłudze przystanku, „Tychy Urząd Miasta” pojadą ulicami: Darwina, Dąbrowskiego, Grota-Roweckiego, Al. Jana Pawła II,  do przystanku „Tychy Osiedle O”
i dalej zgodnie z trasą przejazdu. Analogicznie w kierunku przeciwnym. Autobusy nie obsłużą przystanków: „Tychy Tęcza”, „Tychy Wyszyńskiego”, „Tychy Lodowisko”.

Autobusy linii: W231262 kursujące w kierunku Bierunia, Lędzin 
i Wartogłowca, po obsłużeniu przystanku, „Tychy Urząd Miasta” pojadą ulicami: Darwina, Dąbrowskiego, Grota-Roweckiego, Al. Jana Pawła II, Armii Krajowej, 
Al. Piłsudskiego, Beskidzką, Oświęcimską. Analogicznie w kierunku przeciwnym. Autobusy nie obsłużą przystanków: „Tychy Tęcza”, „Tychy Szpital Wojewódzki”.

Autobus linii nr 54, kursujący w kierunku Imielina,  podstawi się na przystanek „Tychy Osiedle O” (kierunek „Tychy Paprocańska”) i do przystanku „Tychy Wartogłowiec Wiadukt” pojedzie ulicami: Armii Krajowej, Al. Piłsudskiego, Beskidzką. Autobus nie obsłuży przystanków: „Tychy Lodowisko”, „Tychy Wyszyńskiego”, „Tychy Szpital Wojewódzki”.

Autobus linii PAP2 od przystanku „Tychy Pływalnia” do przystanku „Tychy Osiedle O” będzie kursował po trasie linii trolejbusowej E, tj. ulicą Grota Roweckiego i Al. Jana Pawła II. Nie będą obsługiwane przystanki: „Tychy Edukacji”, „Tychy Filaretów”, „Tychy Szpital Wojewódzki”, „Tychy Wyszyńskiego”, „Tychy Lodowisko”.

Autobusy i trolejbusy będą obsługiwały wszystkie przystanki na trasach objazdowych.

Galeria