Od soboty 19 września 2020 r. w związku z przywróceniem ruchu na zamkniętym wiadukcie nastąpi przywrócenie tras autobusów w ciągu ul. Pszczyńskiej (DK86) w Katowicach-Giszowcu. Dotyczy to linii autobusowych nr: 1414672673695920672NAP4.

Zmiany polegać będą na przywróceniu stałych tras przejazdu dla linii nr: 1, 4, 14, 672, 673, 920 na ulicy Pszczyńskiej (wiaduktem w ciągu DK 86, który w lipcu br. uległ uszkodzeniu). Wznowiona zostanie obsługa przystanku autobusowego KOLONIA ZUZANNA [NŻ] oraz zawieszona będzie obsługa przystanku GISZOWIEC MYSŁOWICKA TYMCZASOWY.

Z uwagi na kolejny etap prac na DK 86, polegający m.in. na wyłączeniu przejazdu od ul. Kolistej i ul. Karolinki do ul. Pszczyńskiej, linie autobusowe nr 695 i 672N w kierunku Murcek skierowane zostaną na trasy objazdowe. Po obsłudze tymczasowego przystanku GISZOWIEC MYSŁOWICKA 03 (lokalizacja przy ul. Szopienickiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Mysłowicką) autobusy tych linii skierowane zostaną ulicą Mysłowicką, Batalionów Chłopskich, Radosną, Przyjazną, Górniczego Stanu, do włączenia się w ul. Pszczyńską. Obsługa przystanku GISZOWIEC PRZYJEMNA realizowana będzie w tymczasowej lokalizacji przy ul. Górniczego Stanu (rejon posesji nr 65).

W związku z wprowadzaną zmianą trasy przejazdu autobusy linii nr 695 w kierunku Murcek nie będą obsługiwać przystanków: GISZOWIEC OSIEDLEGISZOWIEC KOSMICZNA oraz GISZOWIEC SZYB ROŹDZIEŃSKI. Obsługa przystanku GISZOWIEC MYSŁOWICKA realizowana będzie z wykorzystaniem tymczasowego stanowiska przy ul. Szopienickiej.

Wraz z powyższym wprowadzona zostanie zmiana oznaczenia kursów nocnych linii nr 1, realizowanych w soboty i niedziele. Kursy oznaczone zostaną jako 1N i skierowane będą do dworca autobusowego w Katowicach (przystanek KATOWICE DWORZEC 04). Wprowadzana zmiana zapewni rozszerzenie integracji komunikacji nocnej, która realizowana jest z zespołu stanowisk przystankowych KATOWICE DWORZEC. Nadmieniamy jednocześnie, że do obsługi kursów tej linii zostaną włączone przystanki autobusowe zlokalizowane na terenie miasta Katowice.