Od soboty 19 września 2020r nocne kursy linii 1 realizowane w soboty i niedziele, będą oznaczone w rozkładach jako 1N i skierowane będą do dworca autobusowego w Katowicach (przystanek KATOWICE DWORZEC 04).

Wprowadzana zmiana zapewni rozszerzenie integracji komunikacji nocnej, która realizowana jest z zespołu stanowisk przystankowych KATOWICE DWORZEC. Nadmieniamy jednocześnie, że do obsługi kursów tej linii zostaną włączone przystanki autobusowe zlokalizowane na terenie miasta Katowice.

Szczegółowy rozkład jazdy autobusu nocnego na stronie: https://rj.metropoliaztm.pl/rozklady/