PKM Tychy jako operator Zarządu Transportu Metropolitalnego włączył się w akcję informacyjną dot. koronawirusa poprzez działania zapobiegające zakażeniu.

Wprowadzono bardzo dokładne mycie pojazdów, otwieranie automatyczne drzwi i wzmożone kontrole czystości. Ponadto w pojazdach komunikacji miejskiej pojawią się plakaty informujące o zagrożeniu.

Koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania i mówienia. Wraz ze zwiększonym ryzykiem zakażenia ZTM podjął działania ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów.

Na co dzień obowiązujące w komunikacji miejskiej standardy obligują operatorów ZTM do codziennego czyszczenia pojazdów. Organizator transportu zwrócił się z oficjalnym pismem do przewoźników, aby dezynfekcje przeprowadzać ze szczególną dokładnością, a wyjątkową uwagę zwrócić m.in. na poręcze, uchwyty i kasowniki. Ponadto ZTM podjął decyzję o zaleceniu kierowcom i motorniczym otwieranie wszystkich drzwi – celem ograniczenia liczby kontaktów ludzkiego ciała z elementami pojazdów.

Przedstawiciele ZTM zapowiedzieli także wzmożone kontrole czystości pojazdów. Załogi terenowe będą zwracać zdecydowanie większą uwagę niż dotychczas na czystość pojazdów. W przypadku zaniedbań – będą nakładane kary.

Ponadto zawieszona została sprzedaż biletów przez kierowców oraz wprowadzono regularną obsługę przystanków „na żądanie” oraz dodatkowe wietrzenie pojazdów.

Źródło: Informacja ZTM.