Komunikacja ZTM w okresie ferii zimowych 2020 (13 – 26 stycznia 2020 r.):

  •  zawiesza się funkcjonowanie linii nr: Sz1, Sz2, Sz3, Sz4, 95, 252, 253.
  • linie nr: J, K, L, P, R, S, W, 1, 2, 4, 14, 21, 29, 31, 36, 45, 54, 56, 65, 69, 75, 82, 101, 128, 131, 137, 157, 181, 245, 254, 262, 268, 273, 274, 291, 294, 505, 515, 525, 536, 551, 620, 627, 655, 686, 696 nie wykonają kursów oznaczonych na tabliczkach przystankowych symbolem „f” – nie kursuje w okresie ferii letnich, zimowych i szkolnych prze
    rw świątecznych.
  • linie: A, B, C, D, E, F, G nie wykonają kursów oznaczonych na tabliczkach przystankowych symbolem „f” – nie kursuje w okresie ferii letnich, zimowych i szkolnych przerw świątecznych.

Szczegółowy komunikat dla całego ZTM:
https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/1576/?